Ако можете да ни помогнете с храна, топли дрехи, бельо и чорапи или сте в състояние да подсигурите работа за някой човек, можете да се свържете с нас.

Фондация Център Промяна

UniCredit Bulbank

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG96UNCR70001522019522

ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ПРОМЯНА“ е вписана в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията с ЕИК: 175761294, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул. „Иван Вазов“ 13А, представлявана от yправителя Цветан Цанев, като доставчик на социални услуги, лицензиран от Агенция за качеството на социалните услуги с лицензи № Л-3129-633, № Л-3129-634 и № Л-3129-635 от 08.10.2021 г.