НАШАТА МИСИЯ

Всеки човек, независимо от социалното си положение, има достойнство и право да бъде уважаван. Ние, от център„Промяна”, работим за хората, които са изпаднали в крайна нужда и наистина нямат никакъв изход, нито близък, който да им помогне, нито приятел, който да ги подкрепи във време на болест или беда.

Защо избрахме името Промяна?

Тъй като сме загрижени за бъдещето на всеки един човек, който е останал на улицата. Убедени сме, че промяната е възможна. Като екип търсим най-подходящата алтернатива за всеки, който се е обърнал към нас със зов за помощ. За повечето хора сме трамплин, а не последна спирка. Променените животи на отделни хора ни окуражават да продължим напред. Усилията определено си заслужават. С Божията помощ всичко е възможно

Защо го правим?

По примера на Господ Исус Христос ние сме готови да протегнем ръка на всеки. Много пъти сме виждали как благодарение на Божията намеса, хора излизат от затруднена ситуация, скъсват със зависимостта, намират мястото си в обществото, а някои дори създават семейство.

В център „Промяна” се приемат хора:
Предлагани услуги

В център „Промяна” хората получават подслон и храна, докато си намерят работа и квартира или бъдат трайно настанени в подходяща институция. Освен че се грижим за техните основни жизнени потребности, ние им помагаме да се справят и с редица други затруднения, с които се сблъскват. Съдействаме им при контакти с институциите, при явяване на ТЕЛК, за получаване на необходимите документи за започване на работа и др.

спокоен сън

топъл душ

вкусна храна

чисти дрехи

Нашия екип

Цветан Цанев

управител

Ръководи Център Промяна
от началото на 2015 година.

Павлина Николова

администратор

Работи в Център Промяна
от 2011 година.

Илия Николов

сътрудник

Работи в Център Промяна
от 2016 година.